MJA brochure 2017

Kan ik mijn kind inschrijven?


Heb je interesse om jullie zoon/dochter in te schrijven in 't Groen Drieske? Dan ben je van harte welkom op onze ouderrondleidingen. U krijgt tijdens de rondleiding informatie over de werking en hoe je kan inschrijven. Daarnaast de mogelijkheid om jullie vragen te stellen en last but not least piepen we even in de klassen. Ben je graag aanwezig op één van de volgende rondleidingen, laat dit even weten op  groendrieske.dir@stad.gent of telefonisch op 09 230 20 73      

 "http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Wanneer kan ik inschrijven? 
Inschrijven kan pas ten vroegste in de voorziene inschrijvingsperiodes van het voorafgaande schooljaar. Alle (instappende) kleuters van éénzelfde geboortejaar kunnen worden ingeschreven tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, ook al kunnen ze pas bij het begin van het daaropvolgende schooljaar instappen.
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de kinderen geboren in 2015 of vroeger. Kinderen geboren na 2015 kunnen in geen geval worden ingeschreven.

Wanneer zijn er inschrijvingsperiodes? 

De voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel, geboren in 2015 is voor alle scholen verplicht:
loopt van 17 oktober tot 28 oktober 2016
rechtstreeks inschrijven in het register in het secretariaat van de school
geen weigeringen wegens “capaciteit bereikt”
met broers en zussen bedoelen we: alle leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren / effectieve broers en zussen al dan niet op hetzelfde adres / halfbroers en halfzussen al dan niet op hetzelfde adres / kinderen die op hetzelfde adres wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben
Alle andere kinderen:

elektronisch aanmelden tussen 27 januari 2017 (vanaf 12u) en 17 februari 2017 (tot 12u)
voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel, geboren voor 2015
alle aangemelde kinderen worden gerangschikt in indicatorleerlingen  of niet-indicator leerlingen

Gokindicatoren:

het gezin heeft een schooltoelage gekregen
de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig studiebewijs)
Wat is een elektronische aanmeldingsperiode? 
Om het probleem van kamperen voor de schoolpoorten op te lossen werd de elektronische aanmeldingsperiode ingevoerd. Voor ouders die hun kind in de Harp wensen in te schrijven is het aan te raden hun kind(eren) reeds vooraf elektronisch aan te melden via de website meldjeaan.gent.be (deze website is enkel operationeel tijdens de aanmeldingsperiode). Op het einde van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen onderverdeeld volgens de indicator lln./niet-indicator lln.en gerangschikt volgens de afstand van verblijfplaats tot de school. Zolang de maximumcapaciteit van de betreffende leerlingengroep niet wordt overschreden,krijgen de vooraf aangemelde kinderen in volgorde van hun rangschikking een “toegangsticket”. Wie zo’n toegangsticket heeft, krijgt tussen 7 maart en  27 maart 2017 de tijd om de inschrijving op school te bevestigen.
Uitgebreide informatie over de aanmeldingsperiode en de rangordecriteria vindt u via www.lop.be
Waar aanmelden? 
Op de website meldjeaan.gent.be vanaf 27 januari (12u 's middags) tot 17 februari (12 u 's middags) operationeel
Het aanmelden zal kunnen:

van thuis uit of via een andere particuliere internettoegang
in onze school (tussen 8u -12u en 13u45-16u30)
bij organisaties aangesloten bij het LOP
in het Administratief Centrum Zuid – contactpunt integratie
Wie mag een kind aanmelden? 
De ouders of diegene die het kind “in rechte of in feite onder bewaring heeft”.
Wat heb je nodig om een kind vooraf elektronisch aan te melden? 
De ISI-kaart van het kind + de rijksregisternummers van de ouders.  Het is bovendien handig als minstens één van de ouders over een e-mailadres beschikt, maar dat is niet noodzakelijk.
Inschrijven zonder aanmelden
Kinderen die niet elektronisch werden aangemeld kunnen alsnog in de overblijvende vrije plaatsen worden ingeschreven vanaf 19 april 2017.
.
Hoe verloopt de inschrijving? 
Ouders komen naar school al dan niet in het bezit van een “toegangsticket” (zie aanmeldingsperiode) en een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van het kind blijkt. Bij voorkeur is dit de KID-ID of ISI kaart. De ouders ondertekenen het inschrijvingsregister en ontvangen een bewijs van inschrijving.


Wat als een kind niet wordt ingeschreven? 
De ouder wordt geïnformeerd over de reden van weigering en ontvangt een weigeringsformulier.
Is er (nog) plaats in de school voor mijn kind? 
 't Groen Drieske is een volwaardige basisschool vanaf september 2017 van K0 tem het zesde leerjaar.

Freinetschool 't Groen Drieske telt volgend schooljaar 4  kleuterklassen en 7  klassen in de lagere school.  .
De maximumcapaciteit per geboortejaar is voorlopig vastgelegd op 24 kinderen per geboortejaar. Broers en zussen van de kinderen die hier al school lopen kregen vooraf de kans in te schrijven.
Kan ik de school bezoeken? 
Ja zeker, maar weet dat u niet de enige bent die dit wenst. Om de dagelijkse schoolwerking niet teveel te storen worden maandelijks momenten voorzien voor  rondleidingen . Deze kan u telkens op de homepage van deze website 
terugvinden.
Voor bijkomende vragen kan u Sven (directie) bereiken via mail : groendrieske.dir@stad.gent of  09 230 20 73.