Pedagogisch project Freinetschool ’t Groen Drieske
Freinetschool ’t Groen Drieske is een groen geïnspireerde  basisschool voor kinderen vanaf 2.5 jaar tot 12 jaar.
We willen een school zijn die een bijdrage levert aan het leren en ontwikkelen van jongeren, waardoor deze verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf.
We willen aan onze leerlingen duurzaamheid en verbondenheid meegeven. De fundamenten voor de wereld van morgen.

Duurzaamheid beperkt zich in ’t Groen Drieske  niet enkel tot  ecologische en economische leven maar dringt door in alle aspecten van het leven in de vorm van zorg voor sociale relaties, zelfzorg en de ontwikkeling van duurzame kennis en vaardigheden.
Hierbij focussen wij ons dus niet alleen op kennis maar streven ernaar om onze leerlingen handvaten te geven om actieve burgers te worden door hun betrokkenheid en actievaardigheid te verhogen.
We  vertrekken van het natuurlijk leerproces van het kind en hanteren hierbij een participatieve en ervaringsgerichte benadering. De leerinhouden, vaardigheden en attitudinale vorming wordt gezien in een rijke, ruime context met mogelijkheid tot zelfinitiatief en expressie, en zonder de verschillen tussen de kinderen uit het oog te verliezen.Onze klaspraktijk steunt in belangrijke mate op ideeën van de Franse onderwijzer Celestin Freinet die een aantal technieken heeft aangereikt.
Freinetonderwijs is voor ons meer dan werken met freinettechnieken. Ze bieden ons kansen tot zelfinitiatief, sociale interactie en individuele ontwikkeling.
Freinetschool ’t Groen Drieske  kiest voor een schoolomvattende of integrale aanpak.


Onze quote van Droomboom, stibo en Freinetschool  ’t Groen Drieske is een wereld waar er genoeg is voor iedereen en voor altijd.
Concreet betekent dat …
we ernaar streven om onze leerlingen handvaten te geven om op te groeien met respect voor de medemens hier en elders , nu en later
we leren onze leerlingen (na) denken over en werken aan een leefbare en gezonde wereld nu en later, hier en elders.
we leren onze leerlingen bewust kiezen voor een leefbare wereld hier en elders, nu en later.

We vinden kwaliteitsvol onderwijs zeer belangrijk en de school hanteert hiervoor een brede combinatie van initiatieven, acties en maatregelen. ( cfr ROK)