De buitenschoolse opvang van de Stad Gent werkt netoverschrijdend en voorziet prioritair in dagopvang van kinderen uit de basisschool met volgende functies:

  • tijdens schooldagen is er voorschoolse, middag- en naschoolse opvang voor kinderen uit de kleuterschool;
  • tijdens woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en vakantieperiodes is er dagopvang voor kinderen uit de eerste kleuterklas tot en met de eerste graad;
  • bij enkele initiatieven kunnen op woensdagmiddag, op schoolvrije dagen en in de vakanties kinderen terecht tot en met de derde graad van het lager onderwijs zolang de capaciteit niet volledig is ingenomen door kleuters en kinderen van de eerste graad.

bron: Huishoudelijk reglement

Reglementen en afspraken