Algemene omkadering


Directie: Sven Onghenae
Zorgcoördinator: Elza
Secretetariaat: Sarah
Servicedames FM: Daniella & Sabine
ICT coördinator: Bart


Kleuteronderwijs


Bekijk de blog van onze kleuter leefgroepen
Leefgroep 1a (K0 & K1): Alexandra
Leefgroep 1b (K0 & K1): Charlotte
Leefgroep 2a (K2 & K3): Marijke
Leefgroep 2b (K2 & K3): Emilia
LO kleuter: Janne
Ondersteunende leerkracht Leefgroep 1, 2 & 3: Riet
Ondersteunende leerkracht Lager 5 & 6:MaytéLager onderwijs


Leefgroep 3a: Ann
Bekijk onze blog.
Leefgroep 3b: Annik
Bekijk onze blog.
Leefgroep 4a: Bie
Bekijk onze blog.
Leefgroep 4b: Sofie
Bekijk onze blog.
Leefgroep 4c: Dieter
Bekijk onze blog.
Leefgroep 5a: Davina
Bekijk onze blog.
Leefgroep 5b: Griet
Bekijk onze blog.
LO lager: Willem
NCZ (zedenleer): Julie
Bekijk onze blog LBV
KGD (katholieke godsdienst): Hilde
Bekijk onze blog LBV
Islam: Evelyne
Bekijk onze blog LBV
Buitenschoolse opvang lager: Victoire
Buitenschoolse opvang lager: Zülfiye