Visietekst zorgbeleid in freinetonderwijs=> klik op de link 

EVALUEREN in freinetonderwijs => klik op de link

Zorgbeleid aanvulling in 't Groen Drieske ( under construction)


Een kijk op huiswerk...


In onze school vinden we het belangrijk dat het leren op een bijna natuurlijke wijze verloopt. De kinderen leren vanuit hun intrinsieke motivatie wat hen aanspoort om te willen leren. Wat je graag doet, neem je snel en goed op!

Hierdoor hechten we veel belang aan het betekenisvolle aanbod.
Sommige vaardigheden moeten aangeleerd worden (zoals lezen , schrijven, ..)  en aangezien elk kind dit op een andere manier verwerft kan dit leerproces thuis verwerkt worden. Dit gebeurt onder de vorm van huiswerk of lessen.

Wij gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit!

Waarom huiswerk?

Huiswerk kan een brug slaan tussen thuis en school en het bereidt de kinderen beetje bij beetje voor op de middelbare school.

In ’t Groen Drieske vinden we dat:
a.      Huiswerk zinvol hoort te zijn (geen nieuwe leerstof aanleren dus)
b.      Huiswerk verbeterd en nabesproken moet worden
c.      Huiswerk belangrijk is om kinderen zelfstandig te leren werken en te leren leren
d.      Huiswerk niet hetzelfde moet zijn voor alle leerlingen van de klas/leefgroep( huiswerk op maat = differentiatie niveau van het kind en rekening houdende met de thuiscontext)
e.      Huiswerk een kanaal kan zijn opdat ouders op de hoogte zijn van de geboden inhoud en vaardigheidsniveau van de kinderen. We verwachten niet van ouders dat ze de rol van de leerkracht overnemen.
f.       Huiswerk best beperkt wordt in tijd want kinderen van de basisschool moeten voldoende tijd over hebben om zich te ontspannen, deel te kunnen nemen aan sport- en jeugdverenigingen.
Tijd voor hobby’s dus J

Onze visie op huiswerk kadert dus binnen onze toekomstige pedagogische visie .
1. Kinderen hebben na schooltijd nood aan ontspanning : ze moeten kunnen spelen, sporten,
bewegen, rust nemen!

2.Huiswerk past in het behalen van de eindtermen “ leren, leren”.  Ze leren op die manier  zelfstandig leren en plannen.
3. Huiswerk  hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn  voor elk kind van de groep
Sommige kinderen hebben meer nood aan (in)oefening, andere kinderen  die hun dagtaken niet goed planden leren beseffen dat ze dat thuis  moeten afwerken.
Indien de dagtaken door eigen aandeel niet af geraken in de voorziene werktijden kan het gebeuren dat dit in het weekend moet afgewerkt worden.
We staan er op dat het huiswerk zich beperkt, zodat elk kind zich ’s avonds voldoende kan ontspannen.Waaruit bestaat het huiswerk in ’t Groen Drieske en hoelang duurt het gemiddeld?

We willen er graag voor zorgen dat jouw kind voldoende tijd overhoudt voor ontspanning.

We beperken 10 à 15 minuten voor de eerste graad
Vooral leestraining en af en toe iets opzoeken of info verzamelen voor het project/onderzoek…

                          15 à 20 minuten voor tweede graad
Iets afwerken, woordpakketten, iets voorbereiden, info verzamelen, opzoeken ivm project/onderzoek, rekenbundel verbeteren.
Voorbereiding nieuwsronde, boekenronde…

                          30 à 40 minuten voor derde graad
 Een tekst voorbereiden, samenvatten, opdracht afwerken, voorbereiding nieuwsronde, boekenronde, info verzamelen, opzoeken ivm gekozen project/onderzoek
Lessen leren.

Tijdens het weekend en op woensdagnamiddag wordt geen huiswerk gegeven. In het eerste leerjaar…
Leestraining – dagelijks lezen in leesmap  5 a 10 minuten
Ik pen (schrijfoefn)
Inoefenen woorden dictee ( 1 x per week)

In het tweede leerjaar….
Getalfamilies  (tafels inoefenen bundels)
Woordpakket spelling  (2 x per week) dictee


In de tweede graad….
Woordpakket spelling  (2 x per week) dictee
Oefenen spelling
Begrijpend lezen
Lezen in leesboek


In de derde graad…
Woordpakket spelling  (2 x per week) dictee
Studerend lezen (leren leren)
Leerstofgehelen verwerken-lessen leren

https://www.klasse.be/27770/zo-plan-je-huiswerk-en-ontspanning-na-school/Onze visie op evalueren en rapporteren